goslings sjukdomar
Stora skador på ekonomin orsakas av sjukdomar hos gös, ochderas behandling ska ske i rätt tid. I annat fall kommer de unga att ligga bakom i utveckling och tillväxt, eller det finns en risk att i allmänhet förlora ett boskap. För att förhindra sådana konsekvenser är det nödvändigt att genomföra förebyggande åtgärder och ordna omsorg för goslings.

Orsaker till sjukdomar

Goos svagheter är en följd av överträdelser i regimenmata betingelser (överhettning, förfrysning, blåmärken, förgiftning, och så vidare. d.). I unga djur finns infektions, parasit och svampsjukdomar och deras symptom vid en ålder av 6-12 dagar. För att förhindra dem måste du följa följande villkor:

  • använd endast högkvalitativt flöde

    sjukdomar hos gös och deras behandling

  • mata i tid (helst per timme);

  • Endast vatten med rent vatten

  • Rummet som innehåller goslings bör vara rent, torrt, varmt och utan drag, det är önskvärt att det inte finns några andra fåglar i den.

Goslings och deras behandling

Tänk på vissa sjukdomar och metoder att hantera dem.

Viral enterit är en sjukdom för vilkenKaraktäristiska skador i tarmarna, hjärtsystemet, leveren. Denna sjukdom leder till dödsfallet hos goslings upp till 95% av det totala antalet. De smittas genom mat, vatten, luft och viruset överförs från en fågel till en annan.

sjukdomar och deras symtom

Symtom och förebyggande åtgärder

Förtryckt form av goslings, halvt slutna ögon, darrande,gäspning, brist på aptit tala om sjukdom. De sjuka fåglarna är pieced tillsammans och mestadels sömn, de har diarré med blod och en förlust i tillväxt.

För att förhindra denna sjukdom är göslingar nödvändigaatt vaccinera båda vuxna (en och en halv månad före läggning av ägg) och unga djur (vid 28 års ålder). Om några veckor måste du upprepa proceduren.

Kolor eller pasturellos kännetecknas av fågelns höga dödlighet, när i en särskilt akut sjukdom dör de friska gösarna plötsligt. Källor för infektion är desamma som i ovanstående fall.

Symtom på denna sjukdomsgåse och deras behandling

Trögt fågelförhållande, slem eller skumsekretionfrån näsöppningar och näbb, temperatur upp till 43 grader, grå, gul eller grön diarré, törst och aptitlöshet. Allt detta medför fågelns död. Denna sjukdom kan ta en kronisk form, då börjar vuxna gäss haltas och deras vingar hänger.

sjukdomar och deras symtom

För att förhindra utvecklingen av sjukdomen,Det är nödvändigt att utföra vaccination, och om gosserna fortfarande blir sjuka, måste de få de som har symtom, och antibiotika och biomycin är ordinerade för resten för förebyggande.

Parasitiska sjukdomar har som regel en kronisk form och medför stor skada på boskapet. Exciters inkluderar små parasiter, till exempel:

- tang (persiska, kyckling);

- Bedbugs (mestadels sängkläder);

- parasiter som matar på fjädrar och övre skiktet på huden.

För att förebygga parasiter, antar du inte,så att vilda fåglar (spår, svallar eller duvor) kan bo i fjäderfähus, dessutom bör fåglar och deras livsmiljöer inspekteras regelbundet för att vidta nödvändiga åtgärder i tid för att upptäcka parasiter. För denna patient behandlas goslingsna med jodin och dibrom. Du måste också bearbeta rummet.

Detta är inte alla sjukdomar som är mottagliga förgäss. Många av dem leder till döden för 100% av fåglarna, men det är viktigt att varna dem. Först då kommer att kunna hålla boskap eller undvika sjukdom gässlingar och deras behandling kommer att vara effektiv under förutsättning att ovanstående villkor och utfodring regim.

</ p>