Bland de bokstilstilar som talas är en speciell plats upptagen avOfficiell affärsstil, karakteristisk för juridisk, administrativ och offentlig verksamhet. För ett sådant fenomen som talskultur är den officiella affärsstilen väldigt viktig, eftersom dess hjälpdokument och affärsdokument utarbetas i samband med statliga uppgifter, rättsfall och diplomatisk kommunikation. Det kännetecknas av isolering, stabilitet i många talvarv, specifika ordförråd och speciella synaktiska varv. Dokument som skrivits på ett officiellt sätt är kompakt och fyllt med klichéer och språkfrimärken. Denna internationella fördrag, regeringsdekret och handlingar, juridiska lagar och domstolsavgöranden, olika stadgar och officiell korrespondens och andra officiella dokument som är felaktiga presentation och locale.

Detta är en speciell kultur av tal. Officiell och affärsstil, förutom frimärken och språkklichéer i överflöd, inkluderar professionell terminologi och arkaism. Flervalade ord när du använder den här stilen används inte alls. Dokument undviker synonymer, och om de används, är deras stil också strikt upprätthållen och ordförrådet, som det var, är bundet i ramar, det är förbjudet att gå ut för det.

Men den officiella och affärsstilen är rikliganvänder namnen på substantiv som kallar folk på grundval av aktivitet, posterna kallas alltid i det manliga könet. Ofta används ord med partiklar inte som antonymer till samma ord, när de används utan negativ partikel. Populär i affärsdokument och komplexa derivatprepositioner och infinitiver i noteringen av producerade eller producerade åtgärder. En ganska stor plats i denna stil av tal har tilldelats komplexa ord.

Officiellt föredrar affärsstilEnkla meningar komplicerade av homogena termer. Passiva konstruktioner används ofta, det vill säga opersonliga meningar utan uppgift om den som producerar åtgärden. Det genitiva fallet med substantiv utgör en kedja av syntaktiska konstruktioner, meningar är ofta mycket vanliga och belastade med komplexa meningar med en underordnad del av tillståndet.

Officiellt har affärsstilen två sorter: officiell dokumentär och daglig verksamhet. Den första gruppen är språket för sådana lagstiftningsakter som Ryska federationens författning och dess ämnen, partierna och programmen samt diplomatiska handlingar av internationell betydelse, såsom ett meddelande, ett memorandum, en konvention etc. Den andra gruppen innehåller det språk som används för att upprätthålla officiell korrespondens och utarbeta privata företagshandlingar. De innehåller olika referenser, affärsbrev, fullmakter, meddelanden, uttalanden, kvitton, självbiografier etc. Det är känt hur mycket de noterade papper är standardiserade, vilket gör deras sammanställning väldigt lätt. Informationen som finns däri är koncis och språkmedlen används i minimibeloppet.

Det är känt att engelska är ett medelinternationell kommunikation. Därför används det engelska språket för officiell affärsverksamhet i en diplomatisk underkategori, när affärspapper är föremål för översättning. Varianter av affärsmässigt tal i detta fall bestäms av användningsområdet. Handelsavtal och kontrakt sker i form av kommersiell korrespondens. På det juridiska området används språket i koder, lagar, tillstånd och parlamentariska beslut. Separat framgår språket i militariserade affärspapper.

Således, den officiella affärsstilenEngelska språket är utformat för att uppfylla rollen som ett instrument genom vilket parterna får en förståelse av frågan, vilket leder till undertecknandet av olika avtal.

</ p>