Vortex värmegeneratorer är enheter medMed hjälp av vilken det är möjligt att helt enkelt värma bostäderna. Detta uppnås endast genom användning av en elektrisk motor, liksom en pump. Generellt kan denna enhet kallas ekonomisk, och det medför inte stora utgifter för sig själv. Standardanslutningssystemet för virvelvärmegeneratorn innefattar användning av en cirkulationspump. I övre delen borde det finnas en backventil. På grund av detta är expansionsbehållaren kapabel att motstå högt tryck.

Värmeapparater kananvänt en variation. De vanligaste radiatorerna, såväl som konvektorer. Även en integrerad del av systemet av någon modell anses vara en styrenhet med en värmesensor och en lera tillverkare. För att montera virvelvärmegeneratorn med egna händer är det nödvändigt att bekanta mer detaljerat med de mest kända modifieringarna av den.

virvelvärmegenerator potapova egna händer

Modell med radiell kammare

Tillverkning med en radiell vortexkammareVärmegeneratorn med egna händer (ritningarna och diagrammen visas nedan) är ganska svårt. I detta fall måste rotorn väljas för ett kraftfullt och maximalt tryck, det måste stå emot minst 3 bar. Det är också nödvändigt att göra fallet för enheten. Tjockleken på metallen måste vara minst 2,5 mm. I detta fall bör utmatningen i diameter vara lika med 5,5 cm. Allt detta kommer att svetsa enheten med fördel på röret.

Utloppsventilen är inte placerad i instrumentetlångt ifrån flänsens kant. Du bör också välja en snigel för modellen. I regel används det i ståltyp. För att den ska slita av måste dess ändar grindas i förväg. Tätning i denna situation kan användas gummi. Minst tjockleken bör vara 2,2 mm. Utloppets diameter är i sin tur välkomnad på 4,5 cm. Det är nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt diffusorn. Med denna enhet går varm luft in i kammaren. Den radiella modifieringen skiljer sig åt genom att den har ett flertal tubuler. Du kan skära dem själv med hjälp av en maskin.

virvelvärmeväxlare med egna händer

Vortex-typ värmegeneratorer med en C-formad kammare

Den är gjord med en C-formad virvelkammarevärmegenerator med egna händer för hemmet med en svetsmaskin. I det här fallet är det först och främst nödvändigt att montera kroppen under snigeln. Locket måste lossas separat. För detta rekommenderar vissa experter att skära tråden. Spridaren används med liten diameter. Tätningsmedlet används endast vid utloppet. Det finns två ventiler i systemet. Säkra snigeln på kroppen med en bult. Det är dock viktigt att fästa skyddsringen på den. Utloppet från rotorn bör placeras på ett avstånd av ca 3,5 cm.

virvelvärmegenerator egna ritningar och scheman

Värmegeneratorer av virveltypen Potapova

Det finns en virvelgenerator Potapovamed egna händer med hjälp av en rotor på två skivor. Minst diametern ska vara 3,5 cm. I detta fall är statorer oftast installerade gjutjärnstyp. Huset för enheten kan väljas stål, men metallets tjocklek i detta fall bör läget vara ca 2,2 mm. Höljet för virvelvärmegeneratorn väljs med en tjocklek av ca 3 mm. Allt detta är nödvändigt för att se till att snigeln ovanför rotorn är ganska tätt. I denna klämring är det också viktigt att använda en tät ring.

Ett hölje är installerat på utgången, dock desstjockleken ska vara ca 2,2 mm. För att fixa ringen är det nödvändigt att använda en bussning. Korsningen i detta fall måste ligga över cochlea. Diffusorer för denna enhet används de enklaste. Det finns bara två ventiler i denna mekanism. En av dem måste vara placerad ovanför rotorn. Minsta avståndet för kameran ska vara 2 mm. Locket avlägsnas ofta genom gängning. Elmotorn för enheten är repad med en effekt på minst 3 kW. På grund av detta kan begränsningstrycket i systemet öka till 5 bar.

Bygga en modell i två utgångar

Gör en vortex kavitationsvärmegeneratoregna händer kan med en elektrisk motor med en effekt på ca 5 kW. Kroppen för enheten måste vara gjutjärnstyp. I detta fall bör minsta diameter av utmatningen vara 4,5 cm. Rotorerna för denna modell passar bara två skivor. I denna stator är det viktigt att använda manuell modifiering. Den är installerad i en virvelvärmegenerator ovanför cochlea.

Direkt diffusorn är mer ändamålsenliganvänd små. Du kan mala det om du vill ha ett rör. Att lägga under cochlea är bättre att använda en tjocklek av ca 2 mm. Men i denna situation beror mycket på packboxen. Installera dem rätt i mitten av navet. För att luften ska springa snabbt är det viktigt att göra en extra rack. I detta fall väljs locket för enheten på tråden.

virvelvärmegenerator med egna händer för hemmet

Vortex-typ värmegeneratorer för tre utgångar

Tre virvelgeneratorsatser monterasmed egna händer (ritningarna visas nedan) på samma sätt som tidigare ändringar. Skillnaden ligger emellertid i det faktum att rotorn för enheten måste väljas på en enda skiva. I detta fall används ventilerna i mekanismen oftast tre. Tätningar för förpackning används endast som en sista utväg.

Vissa experter rekommenderar också att användaplastförseglingar för sniglar. De är idealiska för vattentätning. Dessutom bör en skyddsring installeras under locket. Allt detta är nödvändigt för att minska slitaget på fästet. Elektriska motorer för vortex värmegeneratorer väljs huvudsakligen med en effekt på ca 4 kW. Kopplingen måste tillhandahållas ganska elastisk. Slutligen bör det noteras att en fläns är installerad vid basen av cochlea.

virvelvärmegenerator

Modell med samlare

Samla en virvelvärmegenerator med en kollektormed egna händer är nödvändigt vid förberedelse av skrovet. I det här fallet bör det finnas två utgångar. Dessutom rengör försiktigt inloppet. Locket i denna situation är viktigt att välja separat med tråden. Elektriska motorer med en kollektor är vanligtvis inställda på en genomsnittlig effekt. I denna situation är strömförbrukningen obetydlig.

Snigeln är vald från ståltypen ochinstalleras omedelbart på packningen. För att passa den under utloppet är det bäst att använda filen. I detta fall är det nödvändigt att ha en svetsomriktare för husets konstruktion. Samlaren, liksom snigeln, borde stå på packningen. Bussningen är fast i modellen med en klämring.

Vortex-typ värmegeneratorer med tangentiella kanaler

Att samla med tangentiella kanalerVortex värmegeneratorer med egna händer, måste du först välja ett bra tätningsmedel. Tack vare den här enheten håller temperaturen längst bort. Motorn monteras oftast med en effekt på ca 3 kW. Allt detta ger bra prestanda, om korrekt installerad snigel och diffusor.

Oljetätningen justeras i detta fall tillrötor. För att fixa det, rekommenderar många experter att använda dubbelsidiga brickor. I detta fall är klämringarna också installerade. Om bussningen för montering inte passar, kan den slipas. Gör en kamera med kanaler Det finns möjlighet till en skärare.

virvelvärmegeneratorer

Tillämpning av enkelriktad spinn

Monteras med enriktad spinnVortex värmegeneratorer med egna händer är ganska enkla. I det här fallet bör arbetet startas som standard från och med förberedelsen av apparatfallet. Mycket i denna situation beror på elmotorns dimensioner. Samlarna används i sin tur sällan.

En enkelriktad vridning är endast inställdefter att flänsen är fixerad. I sin tur används höljet endast vid inloppet. Allt detta är nödvändigt för att minska bushens slitage. I allmänhet tillåter enriktade vridningar att inte använda inredning. I detta fall kommer sammansättningen av virvelvärmegeneratorn att kosta billigt.

Användning av ringbussningar

Montera med virvelbussningarVärmegeneratorn kan endast erhållas med hjälp av en svetsomriktare. I det här fallet är det nödvändigt att förbereda utloppet i förväg. Flänsen i enheten bör endast installeras på klämringen. Det är också viktigt att välja en kvalitetsolja för enheten. Allt detta är nödvändigt för att bära ringen var inte signifikant. Navet i detta fall installeras direkt under snigeln. I detta fall används locket ganska sällan. I denna situation måste du beräkna avståndet till racket i förväg. Hon ska inte röra kopplingen.

virvelkavitationsvärmegenerator

Ändring med drivmekanism

För att göra med drivmekanismenvirvelvärmegenerator med egna händer, först och främst är det nödvändigt att välja en bra elmotor. Dess kraft måste vara minst 4 kW. Allt detta kommer att ge en bra värmeffekt. Fodral för enheten används oftast gjutjärn. I detta fall måste utloppshålen slipas separat. För detta kan du använda filen. Rotorn för elmotorn är mer lämplig att välja en manuell typ. Kopplingen måste fästas på skyddsbrickan. Många experter rekommenderar att man installerar en snigel först efter diffusorn.

Således kommer det vara möjligt att sättatätning på topplocket. Direktdrivningsmekanismen måste vara placerad ovanför motorn. Hittills finns det ändringar med sidoplanering. Racks i detta fall måste svetsas från båda ändarna. Allt detta kommer att öka enhetens styrka avsevärt. Sist men inte minst är det viktigt att installera rotorn. Vid detta tillfälle bör särskild uppmärksamhet ägnas åt fastsättning av höljet.

</ p>