Sawa betydelsen av namnet
Sawa. Betydelsen av namnet har tre versioner av ursprung. Vad är de Enligt den första kommer namnet från den antika aramanska "Saba" eller "Sava", som översättas som "den äldste, vismannen, den gamle mannen". Den andra - är översatt från grekiska som "från folket själva". Den tredje versionen ger den hebreiska versionen - "Shabbat", översatt som "Lördag".

Former av namnet Savva

Den diminutiva formen av namnet är Savushka. Kort - Savko, Savka, Savva. Fullständigt namn - Savely - betyder "Välkommen", "begär av Gud." Det finns en mans namn, som stavas med en bokstav "c" - Sava. Namn Sawa är också en förkortad form av manliga namn Saverio, Saviano, Savvaty Sabbatius och kvinnor, Savella, Barsabas, Savina.

Sawa: meningen med ett namn i barndomen

En pojke med detta namn växer starkt, friskttill barnet, inte leverera till föräldrarna till de stora ansträngningarna. Savushka är ett glatt och godmodigt barn, han är en underbar vän med ett stort hjärta där det finns plats för alla.

Sawa: innebörden av ett namn i karaktärsformation

En man med detta namn är ett levande exempel på en holistisk,ärlig person. Han är principled, ibland gör det mycket för honom. I kommunikationen med människor är Savva inte alltid flexibel. Han har en mycket rik och mångfärgad inre värld, han söker ständigt ny kunskap, odlar sig själv.

namn Sawa
Han spenderar mycket tid på att läsa, gepreferens för djup, ge mat till läget i litteraturen, älskar klassiker. Sawa är en andligt ren person, långt ifrån smärtsamhet, kvävande och intriger. Namnet Sawa är mjukt och varmt, som hans bärare, som är generös och rik på själ. Han ger sig inte bara till sin familj och sina vänner, utan även till främlingar, om de behöver sitt skydd och vård. Efter att ha fått en bra utbildning, implementerar Savva inte alltid det framgångsrikt. Kompromisslös lojalitet mot principer hindrar Savva från att göra en framgångsrik karriär. Sawa står i full tillväxt där du måste anka och vänta tills stormen passerar. Bland männen med namnet Sawa finns många läkare, översättare, arkitekter, skådespelare. De lever i harmoni med sig själva och världen runt dem. Sawa är en uppfinningsrik salvia, som är vittänkande och kapabel till extraordinära handlingar. Han är utsatt för disciplin och lydnad. Innan beslut fattas är allt noga genomtänkt och vägat, för att inte göra misstag. Rättvisa och ansvar är dess särdrag. Han är ambitiös, drömmar om ära och belöningar, uppskattar konstans, älskar den etablerade ordningen och lydar honom. En känsla av Sawa-karaktären är lusten för ensamhet.

Sawa: Betydelsen av namnet i förhållande till kvinnor

Sawa fullständiga namn

Trots det faktum att det inte står upp starktutseende, lockar hans karisma kvinnor. Sawa föredrar mogna, intelligenta, kloka och kvicka kvinnor. Av natur är han enmänniska. Sex kostar inte honom första plats, ibland föredrar han en enkel, känslomässig konversation, sitter i en omfamning med en älskad, eller tittar på en film. Savva, till skillnad från de flesta män, behöver inte godkännas genom kön. Han föredrar andliga värderingar, såsom kultur, hängivenhet, ärlighet, kärlek. Om Sawa sönder är födda, ärver de sin fars karaktär.

</ p>