För närvarande är det ekonomiska och ekonomiskastatens tillstånd bestäms helt av banksystemet. På grundval av detta bör statens finansiella struktur utvecklas med positiv dynamik och stärkas och oavbrutet. Detta behov är oundvikligt, eftersom bankinstituten utgör en konkurrerande konfrontation i förhållande till den andra, som syftar till att utöka den potentiella kundbasen. Banker idag har ett stort utbud av alla typer av finansiella plantjänster, både för företag och privatpersoner. Under tiden bestäms bankinstitutens grundläggande riktning exakt genom utlåning, den inkomst som i de flesta fall erhålls från en sådan indikator som den effektiva räntan.

Kreditering av företag och privatpersoner för någonbanker är ett prioriterat sätt att göra vinst. Det är på denna grund att tillhandahållandet av lån till banker är huvudverksamheten. Utlåningen i sig kan genomföras enligt olika system och anvisningar: konsumentlån, lån till bostäder, lån till företag och andra.

Bankinstitut attraherar sina kunderen mängd olika metoder och aktier, bland annat: låga räntor och effektiva räntor. Dessutom erbjuder banker ofta räntefria lån, bekväma scheman och ursprungliga alternativ för återbetalning av efterskott. I de flesta fall är dessa marknadsföringsdrag ett vanligt knep av finansiella organisationer, eftersom ingen kommer att arbeta med förluster. Därför verkar det som om en effektiv ränta på ett lån säkert kommer att ge en bankinkomst.

Även om andelen av lånet är minimal eller om det finns räntefria lån, kommer banken att få intäkter från olika kundtjänstuppdrag.

Det är därför som varje kund borde veta deten så effektiv takt. Om låntagaren inte har tillräcklig kunskap och färdigheter i beräkningarna, ska denna indikator beräknas av kreditspecialisten när han hör över lånets villkor.

Den effektiva räntan ärett fullt kreditvärde som, utöver den nominella räntesatsen, innehåller kostnaderna för genomförandet och efterföljande service av lånet. Baserat på rysk lagstiftning, sedan juli 2007, måste alla bankinstitut ge låntagare beräkningar av den effektiva räntan på lånet. För kunden till ett bankinstitut är detta användbart eftersom det är möjligt att verkligen bedöma den kommande överbetalningen. Det finns ett stort antal variationer i beräkningen av den effektiva räntan. Användare av World Wide Web får möjlighet att beräkna det genom en specialkalkylator placerad på portalerna av banker. För att få en fullständig beräkning måste du veta alla betalningsindikatorer som du behöver betala för krediteringstiden. Den effektiva räntan för lånets fulla löptid fördelas och kännetecknas av andelen av lånebeloppet.

Innan lånet utfärdas måste låntagarengrundligt studera alla klausuler och villkor i låneavtalet, särskilt avsnittet om effektivräntan. Det blir inte överflödigt för en engångskännedom med flera banker att göra rätt val.

Naturligtvis inte alla låntagareDen effektiva räntan är det viktigaste kriteriet för att välja en bank. Många låntagare ger företräde till tillförlitliga och betrodda banker som har ett värdigt rykte, trots trots hög ränta.

</ p>