Idag lär vi oss att beräknainkomstskatt på löner med ett barn. Denna process är redan bekant för många medborgare. Familjerna trivs trots allt olika fördelar. Varför inte, om staten ger ett sådant tillfälle? Om du känner till alla nyanser av denna process kan du enkelt få den förmån som du har rätt till. Till vem är hon beroende av? Hur man beräknar inkomstskatt?

löneskatt med ett barn

Inkomstskatt

Till att börja med bestämmer vi vilken typ av skattebidragvi kommer att hantera. När allt kommer omkring måste du ha en uppfattning om vad som står på spel. Privilegier på inkomstskatt - det här är bra. Men trots allt har inte alla möjlighet att ta emot dem. På samma sätt som denna avgift inte betalas av vissa kategorier av medborgare.

Inkomstskatt kallas också en skatt påvinst. Det tas ut från organisationer, såväl som från individer. Det andra alternativet passar oss. Dessa är obligatoriska månatliga bidrag till statskassan. Löneskatt tas ut. Betalning av detta sker som sagt varje månad. För närvarande ger individer 13% av sina intäkter till statskassan.

avdrag

Det finns emellertid vissa fördelar på inkomstskatt. Oftast är det det så kallade avdraget för barn. Det här är en typ av process för att minska skattebasen. Som en följd minskar också din inkomst, vilket innebär att löneavdrag till skatte tjänsten också kommer att bli mindre.

Inkomstskatt på ett barn är en viktig punkt,som används av föräldrarna. Särskilt när lönen är låg. Även de minsta besparingarna här kommer att vara mycket praktiska. Inget svårt eller speciellt med det. Det är tillräckligt att känna till några regler som gäller för avdrag. Vilka Och hur kan jag få fördelar? Om detta vidare.

skattebefrielse undantag

För vem

Vem har möjlighet att minska intäkternaskatt? Om det finns ett barn så kan du säga, alla föräldrar. Frågan i den andra är hur mycket. Och finns det alltid denna möjlighet? När allt är nära är vi någons föräldrar. Men vi får inte avdrag.

Och det här är korrekt. När allt kommer omkring kan du minska skatt på vinst om du bara har mindre barn. Eller så länge som barnet lär sig. Det vill säga han är en kadett eller en heltidsstudent. Det bör noteras att en vuxenbarns ålder inte ska överstiga 24 år. Det är inte så svårt att förstå.

Dessutom kan årets resultat föräldern inteöverstiga 280 000 rubel. Om det är högre (i praktiken - mer än 23 tusen per månad), så kommer inga avdrag att ges till dig. Förmyndare, adoptivföräldrar och deras makar har också rätt till denna förmån. Hur mycket och när beror det på medborgarna?

Om avdrag

Inkomstskatt på mindre barn, somvi har redan hittat, minskar. Allt på grund av det faktum att avdraget antar en viss underskattning av skattesatsen. Men för hur mycket? Hur mycket är medborgarna skyldiga i det här fallet? Låt oss överväga mer i detalj

Det beror helt på antalet barn i familjen. Ju mer av dem desto högre avdrag. Och för spädbarn, som också betraktas som invalider, gäller särskilda regler. Behöver du specificitet?

inkomstskatt om det finns ett barn

Om du har ett barn, då ett avdrag på 1400 rubel från löner per månad. Detsamma gäller för den andra mindre. Det tredje och efterföljande barnet tillåter att du får 3 000 förmåner. Detta gäller för inaktiverade 1 och 2 grupper. I vissa exceptionella fall har de från 6 000 till 12 000 rubelavdrag. Men det här är speciella fall, som i praktiken i allmänhet är sällsynta. Så, var uppmärksam på dem.

Dokument (standard)

Inkomstskatt på löner med ett barn (ellermultipel) reduceras i formuleringen av avdraget. Privilegiet beviljas som regel till föräldrar på arbetsplatsen eller i skattesektorn. Det första alternativet är mer relevant.

För att göra detta måste du lägga fram ett uttalandedet etablerade provet och ett par paket med dokument. Allt beror på den specifika situationen som helhet. Särskilt om barnets föräldrar är skilda och också gift med andra medborgare. De har alla rätt till avdrag från inkomst.

Vad måste presenteras för registrering av förmåner? Till att börja med, ett certifikat på 2-NDFL. Ofta fylls den av arbetsgivaren, men vissa kräver att den omedelbara sökanden fyller på detta. 3-NDFL kommer också till hands utan att misslyckas. Glöm inte att skriva en ansökan om förmåner. Detta är det enklaste ögonblicket som bara kan röra på dagens problem.

inkomstskatt på minderåriga

Särskilda fall

Men då börjar roligt. I praktiken finns det så många saker som påverkar inkomstskatten med ett barn respektive ett avdrag. Till exempel skilde föräldrar och gifter sig igen, men med absolut främlingar. Hur är det i det här fallet?

Förutom de obligatoriska dokument som krävs,barnets mor (äkta, biologisk) presenterar en kopia av barnets födelseattest. Och inget mer. Hennes ex-make för avdrag måste också bifoga ett födelseintyg. Men förutom detta, skickas dokument som bekräftar betalning av alimoni utan att misslyckas. Annars kommer inte privilegiet att ges. Ny passion biologiska mor till barnets födelseattest tillämpar en vigselbevis (en kopia) samt ett intyg från huset avdelning som barnet bor med sin mamma och honom själv (dvs icke-biologiska far, styvfar, om du vill). Inget svårt, eller hur?

vilken inkomstskatt från lön hur man beräknar

Dubbel storlek

I vissa fall personskattEtt barn kan minskas 2 gånger. En sådan situation är möjlig om en av makarna nekar förmåner till förmån för andra hälften. Det finns restriktioner, men inte så många.

Först måste den andra fruen haofficiellt arbete, skattepliktigt 13%. För det andra kan du inte registreras hos arbetsutbytet. För det tredje kommer ett vägran att erhållas när en dubbelavdrag ska "ges ut" till hemmafruar eller kvinnor i läget och när de är i föräldraledighet. Ingenting svårt.

Vad är inkomstskatt på löner? Hur man beräknar det i det här fallet? Om det handlar om ett eller två barn, multiplicera du bara 1 400 med 2. En dubbel skatteavdrag erhålls. Inte det vanligaste fenomenet, men det är lagligt fixat.

löneskatt

exempel

Nu en liten detalj, så det var klart,hur är beräkningen av inkomstskatt i närvaro av barn Antag att en medborgare har två barn. De första 12 åren, den andra 27. Båda är hälsosamma. Lönen för arbetstagaren per månad är 20 000 rubel, årets inkomst uppgår till 240 000. Då beräknas inkomstskatten för barnet enligt följande:

På pensionären läggs inte avdraget. Det visar sig att medborgaren endast åberopar 1 400 rubel i form av en förmån. Inkomstskatt i detta fall kommer att vara (20 000 - 1 400) * 0,13 = 2 418. Om barnet inte var, skulle det vara 2600. Litet men spara pengar.

Nu samma situation, men när maka till en medborgarevägrar att dra nytta av fördelarna. Avdraget kommer nu att vara i dubbel storlek. Detta är 2 800 rubel. Skatter kommer att släppas i en månad (20 000-2 800) * 0,13 = 2 236. Skillnaden är egentligen inte så stor, men den har en plats.

koder

Det sista kvar att förstå - det är vad koder måste anges i referens 2-PIT i det enskilda fallet. När allt kommer omkring, avdrag för inkomstskatt har sina egna "pekare".

För närvarande är de under siffrorna114-125. Oftast används de första 3 koderna. Mer exakt, 114 (för ett barn), 115 (för två), 116 (för 3 eller mer). Invalider ges kod 117. Alla övriga är speciella fall som kännetecknas av dubbla avdrag. De är inte så ofta i praktiken. Därför tänker många inte ens på dem.

inkomstskatt på barn

Som du kan se, inkomstskatten på löner med enbarnet kan minskas. Inte mycket, men det finns en sådan möjlighet. I praktiken kan medborgarna ofta njuta av detta privilegium. Vad-nej, men spara pengar. Särskilt om pengarna inte räcker. Lagligen kan du minska skatterna!

</ p>