Som ni vet är investeringarna en separataekonomisk kategori, fokuserad på att öka produktionen. Det är värt att notera att de i stor utsträckning kan påverka de makroekonomiska indikatorerna i något land, särskilt med marknadsekonomins former. En viktig aspekt i utvecklingen av ekonomin i någon stat kan utan tvekan betraktas som investeringsverksamhet, som har sina egna egenskaper i olika länder, men också ett visst antal allmänna, ganska viktiga regelbundenheter.

Krisens inverkan på investeringar i Ryssland

Det är ingen hemlighet för någon somDen globala krisens inverkan på det mest ogynnsamma sättet på investeringsprojekt i vårt land, både på mikronivå och i makroekonomisk skala, kan dessutom sägas att finansieringen av många projekt har varit frusen under en tid. Som en lösning på det befintliga problemet kan man överväga möjligheten att förändra strukturen i ett sådant globalt koncept som en investeringsstrategi för landet. Naturligtvis bör allt detta vara inriktat på att ändra det grundläggande förhållandet mellan de så kallade konsumtions- och ackumuleringsfonderna på omfattningen av hela nationalinkomsten.

Ett intressant faktum är att enligtstatistiska beräkningar i landet finns det en ökning av ackumulationsgraden i själva verket vilken vilken som helst investeringsstrategi för staten riktar sig till. Men denna uppfattning från en praktisk synvinkel är verkligen inte sant. Anledningen till detta är många företags arbete, som de säger, i lageret. Således beaktas ackumuleringen. I praktiken är det en minskning av konsumtion och produktion. Det är värt att förstå att människans mer eller mindre materiella välfärd kan uppnås enbart genom att öka nationalinkomsten. Som en konsekvens är det nödvändigt att säkerställa tillväxten av nationell inkomst genom en stegvis ökning av produktionseffektiviteten. Således bör Rysslands grundläggande investeringsstrategi fokusera på att stärka ekonomins effektivitet för att öka produktionsbesparingarna i reala termer. Samtidigt måste ackumuleringsfonden, som ingår i den totala nationella inkomsten, balansera på den nivå som ekonomin själv kan klara av, men samtidigt bevara den vetenskapliga och tekniska potentialen i landets utveckling.

Fördelning av investeringar per bransch

Som analys av vad som har utvecklats i praktikenSituationen i landet är de flesta inkommande investeringarna inriktade på industrin. Emellertid fokuserar investeringsstrategin av någon anledning inte på utvecklingen av jordbruket och byggbranschen. Det är klart att i ansiktet av sjunkande investeringsflöden, är prioritet utvecklingen av sektorer av ekonomin, med en maximal avkastning på kapitalet. Det är viktigt att komma ihåg att var och en av grenarna, även lovande när det gäller investeringar, har dess undersektorer, vilket i sin tur kan klassificeras som de som kan omfatta investeringspolicy av staten, och därför hopplöst i en kris riktning. Av denna anledning bör Rysslands investeringsstrategi inte vara baserade på så kallade sektors basis, eftersom ett sådant tillvägagångssätt är en återspegling av spegeln inte den mest effektiva, eftersom bruket av industriell ekonomi. Det bör inriktas på utveckling av marknadsförhållandena, främja och subventionera privata företag, särskilt i produktionen av verkliga rikedom.

</ p>