Många undrar var man ska titta på skatten påindividens egendom. Denna fråga började oroa befolkningen i Ryssland ganska nyligen. Mot bakgrund av de senaste ändringarna har de flesta medborgare inte fått kvitto för betalning av fastighetsskatt. Därför lite panik. Det var trots allt inga problem med kvittot av betalningar. Vilka är möjliga lösningar på problemet? Vad hjälper dig att lära dig om skulden eller förekomsten av en obetald fastighetsskatt? De bästa råd och rekommendationer om denna fråga kommer att presenteras senare. Den moderna befolkningen erbjuds många sätt att få information.

var att titta på skatten på egendom av individer

Betalningstid

Till att börja med är det värt att undersöka vad betalningsperioden för skatten på fastigheten för enskilda personer. Kanske är medborgarna förgäves rädda och panik på grund av förvirring med betalningar? Förekomsten av skulder räcker inte för någon.

Tidsgränsen för betalning av fastighetsskatt i2016 i Ryssland - till 1 december inklusive. Det är upp till denna punkt att betalningen inte är en skuld. Därefter börjar böterna komma tillfälle, liksom problem med skattemyndigheterna. Så du måste fråga om tillgängligheten och storleken på fastighetsskulden. Det är faktiskt lättare att få den här informationen än det verkar.

Väntar och nya regler

Var kan jag se skatt på egendom för individer? Det har redan sagts att nya regler antogs i Ryssland år 2016. Om du tror på innovationerna borde alla medborgare komma med särskilda betalningar. Vanligtvis skickas de ut till november. Men senast 30 dagar innan skulden löper ut.

betalningsperiod för personlig egendomsskatt

Så vad är förändringen? En del av befolkningen kommer att tänka på frågan, eftersom de inte kommer att få kvitton via post. De etablerade reglerna föreskriver nu den virtuella fördelningen av betalningar. Sådana dokument kommer att komma till dem som registrerade sig på portalen "State Service". Det är där att information om en medborgares skulder kommer att hållas.

Följaktligen är det först nödvändigt eller att komma ihåg det finnsom "Tjänster" -kontot, eller bara vänta lite. Det kommer inte vara nödvändigt att räkna något - alla beräkningar görs av skattemyndigheterna. Därför kommer medborgaren att få en betalning med exakt betalningsbelopp.

Metoder för att kontrollera skulden

Och nu lite om var man ska användaInternet erbjuds att hitta information om skattebetalningar. Det är denna teknik som hjälper till att lösa uppgiften utan några speciella problem. Den främsta fördelen med de föreslagna metoderna är möjligheten att omedelbart betala en skuld. Tjänster erbjuder ofta online betalning.

FNS Ryssland personlig egendomsskatt

Bland de mest populära lösningarna på problemet utmärks av följande metoder:

  1. Användning av webbplatsen "Federal Tax Service of Russia". Skatt på personlig egendom kan beräknas och visas på skärmen genom att fylla i uppgifterna egendom. Till exempel genom att införa ett cadastralnummer. Enkelt och enkelt. Registreringsprocessen kräver inte.
  2. Portal "State Service". Om en person har en profil kommer information om behovet av att betala fastighetsskatt att visas i bokstäverna. Annars kan du med hjälp av TIN och information om betalaren få all relevant information om skatteskulden med hjälp av de inbyggda servicefunktionerna. Den rätta komponenten heter - "Kontroll av skulder på grund av individs skatter".
  3. Webbplats "Betalning av offentliga tjänster". Mannen tänkte på var man ska titta på skatten på individernas egendom? Du kan använda den här portalen. På huvudsidan måste du klicka på "Tax Check", sedan ringa in de begärda uppgifterna och vänta på sökresultaten.

Kanske är dessa de vanligaste alternativen. Du kan också personligen gå till skatteservice eller ringa till för information om fastighetsskatt.

Om beräkningar

Det bör noteras att från 2016 och framåtRyssland har nya regler om beräkning av fastighetsskatt. Nu kommer betalningsbeloppet att bero på egenskapens kadastrala värde. En sådan åtgärd, som medborgarna säger, kommer att öka skatteinsamlingen. Många vill beräkna den ungefärliga betalningsbeloppet.

exempel på beräkning av fastighetsskatten

Det är inte svårt att göra detta. Ett exempel på beräkning av skatt på egendom för individer kan ses på Rysslands federala skattesidans webbplats. Och på samma plats erbjuds kalkylatorn för automatisk beräkning av de begärda data. Du måste ange egenskapens kadastralnummer, motsvarande kostnad och ange andra parametrar. I slutet klickar du på "Beräkna" och väntar på resultaten. Motsvarande nummer visas på skärmen. Utan denna räknare rekommenderas inte räkning. Nu är det klart var man ska titta på skatten på fastigheten hos individer.

</ p>