Huvudrollen i konsumtionsprocessen är attförsäljning och inköp av varor och tjänster. I samband med de lagar som reglerar det kan vi skilja mellan olika typer av implementering och analysera olika faktorer som påverkar köregenskaperna.

Först och främst är det nödvändigt att studera de källor på vilka

köpbeteende
användaren, gör ett preliminärt val. Således samlar han information om produkten, dess tillgänglighet, priser. Den första kategorin innehåller externa källor. Bland de populära är reklam, åsikter av vänner och bekanta, information tillgänglig i affären. Konsumenterna kan också konsultera fler professionella källor, såsom speciella rapporter, recensioner, betyg, webbplatser som innehåller en fullständig beskrivning av produkten och villkoren för användningen. En sådan noggrann insamling av information tar emellertid mycket tid och är inte alltid fördelaktigt. Marknadsundersökningar, som studerar konsumentbeteende, visar därför att preferensen ges oftare till tillgängliga datakällor på en produkt eller produkt. Dessutom, med en minimal prisskillnad, gör konsumenterna ett val baserat på andra motiv. Huvudtyperna är vanliga, spontana och omsorgsfullt genomtänkta förvärv.

faktorer som påverkar köpbeteendet

En viktig aspekt som utgör inköpbeteende, är "färdigheter" eller "vanor". Enligt detta koncept har konsumenterna ett minne där tidigare insamlade uppgifter samlas in, inklusive varumärket och dess egenskaper. Av stor betydelse i denna process är principen om upprepning. Det används ofta av reklambyråer för att utveckla en kampanj som syftar till att stärka varumärket. Dessutom är tillägget till varumärket ofta en följd av vanan: om en kund köper samma varor på permanent plats under en längre tid så är valet självklart för honom. Det verkar bara stereotyp. Och detta används ofta av service- och handelsföretag. För att ytterligare binda kunden och påverka hans köregenskaper erbjuder de rabatter, gåvor, bonusar som är avsedda för vanliga konsumenter. Lotterier, SMS-tävlingar tjänar också till att öka lojaliteten mot varumärket eller affären. I väst finns det fortfarande en tradition att utfärda varor "på kredit" stamkunder - och det handlar inte om banklån och köpa i omgångar, men gäldenären inmatning av "notebook". Ofta används denna strategi av små regionala affärer.

modellering av konsumentbeteende

Marknadsförare och psykologer har länge studerat vadVilka är lagarna för modellering av konsumentbeteende. Om vi ​​går igenom ett stort köpcentrum kan vi observera en intressant bild. Varje butik har sin egen belysning, egen musik och jämn lukt. Om smaker som påverkar köpet är det värt att prata separat. De har blivit ganska aktiva nyligen, som det har visat sig av erfarenhet att stämningen och platsen för kunderna ökar betydligt om butiken lukar trevligt. Köparen lingrar i sådana ställen längre, därför sannolikheten att han kommer att förvärva mer varor till högre prisökningar. Det är värt att uppmärksamma butikens musikutsmyckning. Mjukt, diskret musik ökar tiden kunderna stannar kvar.

Inköpsbeteendet är modellerat och med hjälp avsärskild placering av varor. Till exempel bidrar det faktum att produkterna läggs ut i hallen, snarare än i lageret, att kunden gör dyrare och större inköp. Dessutom är det ingen olycka, till exempel är väsentliga varor ofta placerade i det längsta hörnet. På grund av detta är köparen tvungen att kringgå ett stort område. Följaktligen sannolikheten för att han kommer att skjuta upp i en korg vad han själv inte skulle komma ihåg. En liknande princip används vid kassaskåp. Det är det finns alla slags godis, tuggummi, batterier och andra bagage. Detta beräknas för effekten av "liten svaghet". När de största inköpen görs kan du också skämma bort dig själv eller barnen med något som i allmänhet inte behöver du.

Olika metoder används som påverkarkonsumentbeteende och varumärken som försöker framstå som ledare. Genom att placera sina varor på hyllorna i zonen med maximal synlighet (vid ögonhöjd) och tillgänglighet höjer de varumärkets erkännande och attraktionskraft. Konkurrenskraftiga, om än billigare varor, förblir som "skuggor" och ses mindre ofta.

</ p>