Livssituationer är olika. I vår tid, när det inte finns tillräckligt med pengar för att göra uppgörelser, visar låneavtalet mellan individer sin oumbärlighet. Utveckla ditt eget företag, öka utbildningen, förbättra din livsstatus - du kan lista många situationer när pengar är brådskande. Under hela livet ger människor ömsesidig hjälp till varandra för att lösa många problem av olika skäl. Oftast är saken i nära eller släktskapsrelationer. Till exempel, grann, som landsman, bästa vän etc. När bistånd uttrycks i form av pengar är det önskvärt att inkludera ett låneavtal mellan individer i denna process. Detta i framtiden kan ta bort många problem och spänningar i relationen. Vilka är de enskilda stunderna i låneavtalet mellan individer, hur man mer exakt formaliserar avtalet om försäljning av bilen till en individ - dessa frågor kommer att omfattas nedan.

Rysslands lag utspeglade reglerna och förordningarnaingå dessa avtal. Under vissa omständigheter är det nödvändigt att göra en kontant lån och du har kommit överens om det med en annan individ, i enlighet med reglerna i avtalet gäller endast när låntagaren fått pengarna i handen. Förutom pengar kan göra saker. I detta avseende finns det ett antal reserveringar i reglerna. Till exempel bör man inte uppta saker som inte kan förlora sina inhemska egenskaper, det här är tomter, organisationer och företag. Ett låneavtal mellan individer är föreskrivet på papper. Beloppet bestäms av lagarna i Ryssland, som vi måste ta ett kvitto och kan legitimt återgå till låntagaren, om det är nödvändigt genom domstolarna hittills i Ryssland i genomsnitt 43 tusen. Rubel. Det här är tio lägsta löner. Om göra saker och i processen att använda, de har förlorat sin praktiska ändamål måste låntagaren lämna tillbaka dem i samma mängd och samma kvalitet. För stora monetära lån är det nödvändigt att använda tjänster av en notarie.

Ett låneavtal med en fysisk person kan upprättasmellan ryska medborgare och en organisation som tar pengar eller saker från en fysisk person i ett lån. I det här avtalet är det nödvändigt att ange vilken typ det är, ränta eller räntefria. Åtgärderna hos den part som utfärdar pengar till lånet för olika fall måste också anges tydligt. Detta är missbruk av medel och misslyckande med att uppfylla organisationens skyldigheter att betala ränta - villkoren för att avtalet kan avslutas ensidigt.

Kontraktet ingås på papper, certifierat av en juridisk organisation och anses vara giltig från det att överlåtelse av finansiella tillgångar eller saker överlåtits till låntagaren (företag).

Kontraktet att köpa och sälja en bil fysiska personer -nödvändigt dokument. Närvaron av detta kontrakt är nödvändigt för att sätta bilen i trafikpolisen för registrering. Det finns fall där en organisation säljer en bil till en privatperson, till exempel en anställd i ett företag. Denna transaktion är upptagen i kontraktsformen, som listar namn på säljaren (organisation) och köparen (passdata, privatperson).

Det första objektet är föremål för kontraktet, komplettÖverföring av passdata i bilen, från vilket år står det på balans i organisationen. Då kommer poängen, avslöjande, till vilken kostnad är försäljningen av bilen till en individ. Anger den tid för vilken betalning och överföring av bilen till en annan ägare måste ske. Standardformulären bestämmer parternas ansvar och villkoren för att det är omöjligt att genomföra köp och försäljning.

Avtalet bör också ange parternas giltiga adresser. Bilagan till detta kontrakt är en handling där datumet för överlåtelse av bilen till den nya ägaren är föreskriven.

</ p>