Som du vet, det befintliga kommandosystemetSovjetunionen har sjunkit till glömska. Prata om det och dessutom, för att bedöma dess effektivitet i den här artikeln, vi säkerligen inte, låt oss bara fokusera på en, men en mycket allvarlig fördel med detta system slag - etablerad mekanism för förverkligandet av produktionen av företag som producerar skruvarna till en slutlig kosmisk montering skepp, till exempel. Med nedgången av Sovjetunionen sådan teknik har förstörts, etablerade det en marknadsekonomi i form, som är unik för vårt land. Således varje företag att överleva bör genomföra en studie av marknadsföring miljö, och en studie av den inre miljön i företaget, särskilt den sista sant för företag stora och diversifierade.

Utgående från det föregående,att marknadsmiljön för detta eller det här företaget blir grundläggande med framgångsrik utveckling på långsiktigt och medellång sikt. Att definiera riktningen inom effektiv kommersiell verksamhet och göra strategiska beslut är att det är nödvändigt att klart och tydligt förstå hur krävde den erbjudna produkten är, eller antag, tjänsten på marknaden, hur mycket de föredrar köparen i jämförelse med den konkurrerande produkten. Det är fullständigt och viktigast av allt den mest objektiva informationen i den riktningen som kan ge företaget inte bara ett utvecklingsperspektiv, utan också en viss fördel gentemot konkurrenterna i ett visst segment på marknaden.

Marknadsmiljön är ett viktigt begrepp

Många företagsledare, ofta ochrelativt stora tolkas inte korrekt som marknadsföringsmedium, vilket utplånar det på egen hand, fördomad marknadsvision, som ofta inte är en objektiv synvinkel. I denna situation finns det risk för ett fel vid val av en utvecklingsstrategi, bland annat i marknadsföring. I detta avseende är det mest effektiva och, viktigast av allt, rimligt och tillfredsställande inbjudan av specialister inom detta område, som är i stånd till mycket professionell forskning i marknadsmiljön.

Varför behöver du en marknadsundersökning

Strängt taget, vad är det?bör lösa marknadsundersökningen, vilka mål att uppnå i slutändan? I första etappen är det nödvändigt att bestämma den så kallade marknadskapaciteten. Det är uppenbart att denna indikator är strategiskt viktig när det gäller möjliga strategiska beslut. Vidare är det nödvändigt att klart förstå och känna till en sådan kvantitativ indikator som en andel på denna mycket marknad. Det är inte överflödigt att analysera efterfrågan eller, eftersom denna aspekt fortfarande kallas, analys av konsumentbeteende. Det finns en mängd olika marknadsföringstekniker här, men essensen av dem alla är reducerad för att bestämma möjligheten och villigheten att köpa en viss konsumentprodukt av den angivna gruppen potentiella köpare. Undersökningen av företagets interna miljö och dess externa marknadsföringspolitik gör det möjligt att bedöma behovet av anpassningar, både i själva produkten och i metoderna för dess inlämning till marknaden, inklusive reklampolitik.

Som en konsekvens kan marknadsföringsmiljön kunnasitt bästa för att i hög grad stärka potentialen i bolaget eller företag att expandera marknader, för att justera produkt i riktning mot ökad kundlojalitet, ger den nödvändiga kontrollen över verksamheten, inklusive marknadsföring, konkurrenter, organisera effektivare samarbete med partners i ett tillstånd. Vi kan säga att marknadsföring spelar i moderna förhållanden är mycket viktig roll i företag och företag, vilket förklarar den höga efterfrågan på arbetsmarknaden av högt kvalificerade specialister inom detta område.

</ p>