Slaviska tatueringar och deras mening
Tatueringar, permanent eller tillfällig, varpopulär hos många folk och i olika epoker. Dessa var antingen säkerhetsskyltar eller symboler för att tillhöra en viss grupp eller stratum av samhälle, klan eller kasta. Tatuerade för skönhet, både man och kvinna. Numera gör tatueringar (om så inte är fallet i samband med fängelser och liknande) oftare för att sticka ut, för att ge din bild något speciellt.

Slaviska tatueringar och deras betydelse med var och enÅr blir allt mer kända och populära. Naturligtvis är skandinaviska symboler kända för många, men den slaviska kulturen blir allt fler beundrare. Forntida och spännande, det är rik nog, original och intressant. Och en av de mest anmärkningsvärda delarna av det är slaviska runorna. Och deras betydelse och inflytande - oavsett rent kulturellt, men alla representerar olika aspekter av universum kräver ljusa tankar och renhet i sinnet och själen.

Slaviska tatueringar och deras betydelse är förknippade medmagi. Varje tecken gav varje bild tillfälle att djupare och bättre se och förstå omvärlden, för att känna sin väsen. Dessa symboler - runor - verkar öppna vissa osynliga dörrar för viss kunskap och ge dem en person. Våra förfäder trodde på detta och använde amuletter, inte bara från trä, metall och sten. Runor användes i broderi, skrivning, ritning - detta är ett speciellt system för bevarande av kultur, traditioner och kunskaper.

Slaviska runor och deras betydelse

Tatueringar slaviska är tecken,symboliserar Moder Jord (Bereginya), hem, kärlek, gott och fruktbart, eld och sanning, makt, vägar och fred. Alla dessa bilder fungerar som en amulett, ett slags informationsfält, samt en länk till sin egen historia och människor.

Slaviska tatueringar ökar i popularitet, och deras betydelse blir också alltmer känd. Kanske, oftare används inte ritningar för detta ändamål, nämligen avdelningar - runor.

Den mest grundläggande av dem är kanske runen "Mir",överföra bilden av universets träd. Detta är en ganska vanlig bild i världskulturer. Han och våra grannar är vikingar. Runen "Fred" personifierar önskan om ordning, människans inre inre och ger också skydd och skydd för gudarna.

tatueringar är slaviska

Dess motsats är runen "Tjernobogen". Dessa är kaosens styrkor, destruktiva, riva obligationer och obligationer. Tja, alla styrkor av förstörelse och ordning kretsar runt om i världen, runor "Alatyr". Det här är centrum för allt som finns, där allt kommer ifrån och var allt som kommer från kommer från.

Rune "Rainbow" är en väg, en ändlös väg tillcentrum av världen. Definierar detta sätt att bekämpa krafterna för kaos och ordning - Flame and Water. Denna fleece hjälper till med att resa, i en positiv lösning av svåra situationer och komplexiteter. Vägen i den meningen är inte bara en väg utan också en speciell sinnestillstånd där det inte finns något slut eller början, men det finns både en källa och en finish.

Slaviska tatueringar - och deras mening, och derasegenskaper - studeras av många ärafulla forskare och historia buffs. Stå ut bland dem och Runen i Nedre Världen "Viy" - en symbol för öde, oundvikligt och oundvikligt öde, död och mörker. De står inför allt. Denna rune - ett slags förbud, handlingsbegränsning, tvång, obligationer och fetters. Tja, handen "Crud", i motsats till den, symboliserar uppenbarelsen, reningen, befrielsen.

Slaviska tatueringar och deras mening studeras intebara kulturologer. De är populära bland moderna människor som är hungriga för att hitta några rötter, en immateriell andlig förbindelse med sina förfäder, med natur, förflutna och historia. Och det är naturligtvis bara vackert.

</ p>