en kort sammanfattning av ryska folksaga
En saga är den första bekantskapen med någon världs världperson. Det är från de fiktiva, men ibland sannolika, berättelser som kunskapen om samhället och dess lagar börjar. I början av barndomen fick vi veta underhållande historier som bär information om gott och ärligt, om säkerhet och kärlek. När och vem uppfann den första sagan är okänd, är det bara känt att alla världens folk har sina berättelser och berättelser gått från mun till mun, från generation till generation - sagor.

Aktivt intresse för denna typ av kreativitet iVårt land manifesterades endast under 1800-talet. Alexander Afanasyev samlade berättelser och legenden om Ryssland i samlingen. Ryska folkserier kombinerades och publicerades i åtta utgåvor. I rättvisa bör det också sägas om det stora arbetet som gjordes för att systematisera och effektivisera det material som samlats in på ett stort område. Afanasyev gav många berättelser med kommentarer. Arbetet fick ganska otroliga recensioner, vilket ledde till att vissa berättelser förbjöds med censur. Upplagan återges 25 gånger.

Heroes of Russian folktal har oftaEn bild av djur som kan tala och hjälpa huvudpersonen. Förteckningen över ofta använda gäss, björnar, rävar, vargar, katter och tuppar. Mänskliga bilder representeras av en kvinna och farfar, Ivan och Mary. Viktig roll som spelas av ryska skönheter Elena eller Vasilisa Lovely, symboler av visdom.

Ryska folksaga

Om du systematiserar sammanfattningen av ryskafolktal, är det möjligt att dra en slutsats om de grundläggande idéerna och målen som allmänheten försökte kommunicera genom muntlig folklore. De är enkla, tydliga och tillgängliga. Man tror att det är av den anledningen att folkliga berättelser lättare absorberas av barn.

Efter att ha analyserat sammanfattningen av ryskafolksagor, är det möjligt att dra en slutsats om möjligheten att på ett enkelt sätt att veta livsstil och levnadssätt det gamla samhället, grovt räknat, känna historien (som vetenskap) i sin ursprungliga form, skapa en känsla av patriotism och ingjuta en kärlek till sitt hemland. Den spelar en viktig roll, och klart definierade prioriteringar, som en följd, är publiken ingjutit punktlighet, flit, hårt arbete.

hjältar av ryska folktal

Efter att ha analyserat sammanfattningen av ryskafolktal, kan du få en uppfattning om folkets traditioner, behovet av att respektera de äldste och skydda andra. En viktig roll spelas genom att associera lyssnaren med hjältar som kan rusa till räddning, visa mod, uppfinningsrikhet och resursförmåga. Dessutom berättar berättelsen själv att en visar respekt för berättaren, utvecklar uthållighet och utvecklar tänkande.

En kort sammanfattning av ryska folktal kan varata med den grundläggande förståelsen av huvudtanken, den ryska mentaliteten: för att uppnå målet är alla medel bra, det viktigaste, målet måste vara rätt bra.

Genom sagor lär vi oss och utbildar våra barn. Ett stort antal tekniker har utvecklats som tillåter att påverka lyssnaren, informera honom om den eviga och vackra informationen.

</ p>