Folkets visdom säger: "I Ryssland, två ills - dårar och vägar." Godkänn eller inte med detta populära uttryck är det personliga valet för alla. Men knappast kommer någon att argumentera med det faktum att utan ett bra autobahns i framtiden kan ett så stort land helt enkelt inte existera. Det är vägarna, eller, som de för närvarande kallas, förbinder de federala vägarna det fantastiskt stora territoriet i Ryssland till en enda helhet.

Från ryska historien

Det befintliga vägnätet i landet idagbildades under flera århundraden, som den ryska rikets territoriella expansion. Utvecklingen av transportinfrastrukturen fortsätter till denna dag. Och bara kliniska optimister kan uttrycka tillfredsställelse med sina resultat. En väsentlig del av vägarna i Ryssland motsvarar inte den nivå som krävs för landets framgångsrika utveckling.

vägtull i Ryssland
Först och främst gäller detta enormtutbredningar av Sibirien och Fjärran Östern, där, som i tidigare tider, i stället för vägar, riktar sig riktningar. Och den åldriga hopplösheten i denna situation gör att man tänker på det faktum att det nuvarande tillståndet bara kan förändras när vägtullar införs i Ryssland. Det finns knappast ett rimligt alternativ till denna lösning. För närvarande finansieras vägbyggandet huvudsakligen med en skatt som årligen betalas av staten till alla ägare av fordonet. Men han inte tillåter rätt mängd för att samla de medel som krävs för byggande och drift av stora infrastrukturprojekt som motorvägen långväga.

Den första vägtullen i Ryssland

Positiv erfarenhet inom byggande ochUtnyttjandet av moderna motorvägar har redan uppnåtts. Tullvägen i Ryssland finns redan, det är den federala vägen M-4 "Don", som leder från huvudstaden till staden Rostov-Don-Don och vidare mot norra Kaukasus. Denna motorväg kännetecknas av en stor volym både frakt och passagerartrafik. För närvarande betalas endast fyra tomter i sin helhet. Men det här är, som de säger, ett pilotprojekt. Alla betalda sektioner på federala motorvägen M-4 "Don" har alternativa varianter av trafik mellan sina inledande och slutliga poäng. Förekomsten av dubbla rutter är ett obligatoriskt krav vid beslut om huruvida en viss väg ska överföras till den betald kategori.

federala vägar
Det är intressant att notera att de flesta av dem somanvänder hela vägen M-4 "Don" hela tiden, slutade tänka på att hitta en möjlighet att gå runt betalda platser på dubbla rutter. Valet för vägtullar är gjord av dem som värdesätter sin tid och tröst mer möjlighet att spara pengar. Dessutom är rondellerna alternativa rutter alltid längre än de direkta. Bränsle för att övervinna dem spenderas mer, och besparingarna ser väldigt tveksamt ut.

Sammanslutning av vägnätet

Grunden för det moderna vägnätet i Rysslandutgör federala vägar. Dessa motorvägar förbinder huvudstaden i landet med alla regionala administrativa centra. Deras finansiering görs på bekostnad av den federala budgeten. Resten av vägnätet rangordnas efter regional och lokal status. Systemet med federala vägar är en viktig del av den övergripande tekniska infrastrukturen som tillhandahåller kommunikation mellan delar av ett land.

vägtullar i Ryssland för lastbilar
Eventuell modernisering och innovation i principernaTillvägagångssätt för vägbyggande kan endast göras genom beslut från de federala myndigheterna. Därför börjar betalade resor på Rysslands vägar introduceras gradvis på federala vägar. För närvarande existerar den bara i den europeiska delen av landet.

Finansiella aspekter

Vägbyggnad kräver betydandeinvestering. Det är ingen invändning mot det enkla faktum att kilometeren av en modern motorväg med flera banor är väldigt dyrt. Men för detta måste vi lägga till fler och oundvikliga kostnader för utvecklingen av infrastrukturen på vägarna - broar, övergångar, flernivåväxlingar, sidopartyg och parkering. Att hitta på en kort tid de nödvändiga ekonomiska resurserna för byggandet av moderna motorvägar hjälper bara införandet av ett system för avgifter för användningen av vägar i hela Ryssland. I detta fall finansieras byggandet av vägar av alla som reser genom dem.

Klimatfaktorer

Komplexiteten av byggandet av transportinfrastruktur och underhåll av dess effektivitet på erforderlig nivå förvärras kraftigt av de låga temperaturer som är typiska för det mesta av det ryska territoriet.

när kommer det att ange vägtullar i Ryssland
Stora temperaturskillnader leder till merintensiv förstörelse av vägytan i jämförelse med länder med tempererat klimat. Detta ökar dessutom kostnaden för vägbyggande i Ryssland. Först och främst gäller detta för regionerna Urals, Sibirien och Fjärran Östern.

Av funktionerna i nationell psykologi

Det är ingen hemlighet att själva frasen "betalasroad på ryska "är en kraftig negativ reaktion av en betydande del av befolkningen. De människor som i århundraden vana att rida på vägarna gratis, är det mycket svårt att övertyga om att mellan bristen på betalning och den traditionella föreställningen om de ryska vägarna är den värsta på planeten, det finns en mycket direkt relation . det är den enda chansen att gradvis föra vägnätet i landet i enlighet med allmänt accepterade internationella normer - är att införa vägtullar på de viktigaste motorvägarna.

betalning av vägtullar i Ryssland
För att radikalt ändra den nuvarande situationenkan bara vara medveten om att vägtullvägen i Ryssland är en bra väg. Och det finns inget annat sätt än det som fungerar framgångsrikt i de flesta tekniskt avancerade länderna i världen. Naturligtvis är detta möjligt endast under förutsättning att betalningen av avgiftsbelagda vägar i Ryssland kommer att gå den på sin renovering och byggande. Och inte på personliga bankkonton för en smal grupp av intresserade parter.

Världs erfarenhet

För all unikhet i Ryssland med dess gränslösageografiska utbredningar, är detta inte det första landet i världen som står inför behovet av att hitta ekonomiska resurser för modernisering och byggande av väginfrastruktur. Och hela världsupplevelsen av vägbyggande gör det möjligt att dra en helt entydig slutsats om att bra vägar existerar framför allt där de måste betala för sin resa.

betald resa på vägarna i Ryssland
Karaktäristiskt är denna princip lika brafungerar både i gränslös Kanada och i mikroskopisk storlek Israel. I dessa mycket olika länder, samma höga motorvägar. Resor av dem är mot en avgift.

Processen gick

Systemet med vägtullar i Ryssland finns redan. Förutom de fyra betalda platserna på den federala motorvägen M-4 "Don" från den 11 september 2015 betalades sektionen av M-11-vägen från Moskvas ringväg till Sheremetyevo. Längden på den betalda delen av vägen är 43 kilometer. Samma år betalades en del av den västra höghastighetsdiametern nära St Petersburg. Tollvägar i Ryssland för lastbilar uppträdde den 15 november 2015. Detta datum markerade början på en irreversibel process inom området tunga fordon.

vägtullsystem i Ryssland
För närvarande gäller detta endast för transportmedel, vars vikt överstiger tolv ton. Betalningsinnehavare behöver bara flytta på federala linjer. Tariffen är 3 rubelar 75 kopecks per kilometer av vägen. Beslutet att införa biljettpriset gjordes på högsta nivå. Det avbröts inte ens trots stora sociala spänningar och protesterande åtgärder från lastbilsförare. Om vi ​​tar hänsyn till det faktum att det är tunga lastbilar som orsakar störst skada på vägytan, är beslutet helt berättigat.

</ p>