Brandpositionering är ahitta en speciell plats i åtanke av den avsedda målgruppen. Dessutom innebär denna process skapandet av en särskild bild och attribut för det kommersiella varumärket, vilket gör det möjligt för företaget att vara mest lönsamt att stå ut mot konkurrerande företags bakgrund. Annonsen av varorna är nödvändig för konsumenten att förstå, om det är nödvändigt för honom, om han uppfyller sina förväntningar.

Utvecklingen av varumärkeskonceptet är grunden ochsom bör utformas för att uppnå ett långsiktigt perspektiv. Denna process bör innefatta utveckling av en nyckelidé, attribut och ett porträtt av en potentiell konsument.

Brandpositionering har en dubbel betydelse. För det första är det en process där utvecklingen av grundkonceptet sker.

För det andra är det nödvändigt att identifiera några ord som kommer att bli utvecklingsintressen och kommer att komma ihåg mycket snabbt.

Att utforma ett varumärke är en komplex och flera stegs process som kommer att innehålla flera stora steg. Låt oss betrakta dem mer detaljerat.

Den första etappen. Till att börja med analyseras konkurrenternas miljö för att bygga ett fält, utvärdera sina kommunikationsplattformar, genomföra kvalitativ och kvantitativ forskning på marknaden för att identifiera konsumenterna.

Den andra etappen. Vidare är det nödvändigt att bilda hypoteser för positionering, att välja nyckelattributen hos varumärket, för att utveckla alternativ för de tillgängliga plattformarna. Dessutom beskrivs de viktigaste egenskaperna, ideologin bildas grafiskt.

Det tredje steget är den slutliga utvecklingen av företagets varumärke. Den tester de tillgängliga alternativen för att matcha inställningarna för målgruppen och unika i sin miljö.

Som ett resultat är den slutliga versionen vald och godkänd.

Placeringen av varumärket, dess planering och bildning bör baseras på fyra gyllene regler.

Den första lagen. Denna process måste vara igenkännlig och unik. Detta är nödvändigt för en tydlig och framgångsrik differentiering från konkurrenter på marknaden. Övning visar att det är omöjligt att vinna detta "krig" om du erbjuder användaren en liknande positionering, som redan upptas av en annan, även om den framgångsrikt utvecklats av varumärket.

Andra lagen Denna process måste genomföras med hänsyn till kundernas uppenbara och dolda behov. Förvaltningen bör fråga sig ett antal vissa frågor. Är produkten nödvändig för konsumenten? Är de egenskaper och egenskaper som erbjuds av denna produkt viktiga för det?

Den tredje lagen. Brandpositionering måste stödjas av riktiga och vinnande fakta. Det rekommenderas att göra detta så att konsumenten inte upplever besvikelse från kontakt med varorna. Om denna princip bryts, uppstår en situation som kallas "syndrom av ojusterade förväntningar". I omvänd situation finns det en utmärkt grund för framgång.

Den fjärde lagen. Positionering bör respekteras även i de minsta detaljerna. Detta gäller också processen för att sälja produkter. Det faktum att det prestigefyllda märke av högt värde och exklusiva positionering, som är nödvändig för försäljning i bästa läge, men inte i kommersiella tält. Ett sådant tillvägagångssätt kommer snabbt att kunna deponera och diskreditera det. Tvärtom behöver en massprodukt, som presenteras till låg kostnad, inte använda komplexa mottagningar i sin reklamkampanj.

Den femte lagen. Varumärkesplacering bör vara obligatorisk, det har värdet på hörnstenen som byggandet av det här varumärket är byggt på.

</ p>