På många sätt är vi vad vi är, just på grund avvår karaktär. Vad är karaktär? Detta är ett komplicerat fenomen. Det förstås som en stabil kombination av olika egenskaper som uttrycks oberoende av varandra i varierande grad. Karaktären och dess struktur studerades av många ledande psykologer. De betraktade också hur karaktär påverkar livet för en person, hans världsutsikt, hans attityd gentemot andra människor. Karaktärsstrukturen i olika verk beskrivs på olika sätt. I grund och botten är det förstått som totaliteten av primära och sekundära funktioner. Naturligtvis är båda viktiga.

Struktur av karaktär i psykologi

Vi reagerar alla annorlunda på vad som händerrunt. I de flesta fall är psyks manifestationer komplexa. Karaktärsstrukturen är specifik eftersom dess element är relaterade till varandra. Ofta kan man observera en tendens att byta ut. Ofta kommer vissa från andra. Poängen är att en modig person som regel är bestämd och initiativ, men fegén är blyg och noggrann.

Strukturen i karaktären består av ledande egenskaper, såväl som från sekundäret. Den första satte inriktningen på personlighetsutveckling. Baserat på dem bildar den senare.

Att känna till de ledande karaktärsegenskaperna ger en möjlighetgöra upp ett psykologiskt porträtt av en person, förstå vad han är. Observera att författare omedelbart betonar vissa egenskaper av deras karaktär för att avslöja bilden av en karaktär. Om du kan visa dem korrekt, kommer tecknen förstås av läsaren genast.

Karaktärsdrag kan avslöja en persons inställning till verkligheten, men det finns de som bygger på vilka det är möjligt att dra felaktiga slutsatser.

Karaktärsdrag kan identifieras i olika situationer, liksom i relationer med verkligheten. De är särskilt synliga:

- i samspelet med andra människor. Det handlar om sociability, isolation, filantropi och så vidare;

- när man gör något arbete Detta handlar om flitighet, flitighet, samvetsgrannhet och så vidare;

- när du kommunicerar med dig själv En person kan lyfta upp eller förminska sig själv, vara självkritisk, tvinga sig att utveckla eller förlåta sig mycket. På grundval av allt detta bildas sådana karaktärsdrag som till exempel viljestyrka;

- Strukturen av karaktären och dess element kan också avslöjas i analysen av förhållandet mellan person och egendom. Här kan en person vara slarvig, snygg, sparsam och så vidare.

Karaktärsstrukturen är komplex. Det betyder att du inte kan bedöma allt av något element. Det är möjligt att det helt enkelt är resultatet av en flyktig impuls av känslor. Det är också viktigt att komma ihåg att i olika situationer kan en person vara bra eller ond, bestämd eller feg, snygg eller slumpartig. Många beter sig tryggt hemma, men är helt förlorade när de går ut i samhället.

Generellt är karaktärsstrukturen huvudsakligenkan förstås exakt genom människans förhållande till samhället och dess konkreta representanter. Låt oss inte glömma att en person är ett socialt väsen, det vill säga hans beteende är i vilket fall som helst bildat exakt av samhället. Samhället har också en stor inverkan på hans karaktär.

Vissa karaktärsdrag är vanligtvis inneboendeinte bara för enskilda individer, men också för hela sociala grupper. Det är inte svårt att gissa att soldater kännetecknas av stolthet, mod, mod, mod, disciplin och miners uthållighet, flitighet, flit och så vidare.

Det finns en åsikt att karaktären är medfödd. Detta är delvis sant, men glöm inte att många av dess egenskaper bara visas på grund av vissa specifika omständigheter eller som en följd av en lång upprepning av samma handlingar, användningen av en viss beteendemodell.

</ p>