"Hur kan jag säga upp en fullmakt?" Vad behöver du för detta? "- Varje person som bestämde sig för att skriva ut det nämnda dokumentet bör veta svaren på dessa frågor, eftersom ibland behovet av att utföra handlingar på uppdrag av en medborgare rensas av någon och det finns fortfarande en fullmakt. Om så är fallet, i vilken ordning? All återkallande av fullmakten kommer att presenteras nedan: Om det förberetts i förväg kommer det inga problem med detta problem.

En fullmakt är ...

Till att börja med är det värt att förstå vilket dokument som diskuteras. En fullmakt är vad? Vilket dokument kan behöva avbrytas?

hur man avbryter en fullmakt

Fullmakten är ett slags tillstånd förgenomförandet av åtgärder och ingående av transaktioner på uppdrag av en medborgare. Något som en persons representation av någon. I Ryssland är proxyåtgärder väldigt populära.

Ibland kan det vara nödvändigt att återkallaav dokumentet. Men inte alla vet om det kan göras. Och hur man handlar i det här fallet. Är fullmakten giltig? Hur formaliseras det?

Finns det rätt?

Fullmakten är initialt formaliserad endast avgod vilja för en medborgare vars rättigheter kommer att skyddas. Det vill säga detta är ett personligt beslut av alla. Är det möjligt att återkalla tillståndet form, eller någon annan?

Ja, det finns en sådan rättighet. Men det kan bara göras direkt av den som gav tillstånd att agera på hans vägnar till en annan person. Och du kan när som helst dra tillbaka det tidigare sammanställda dokumentet. Det finns inga begränsningar för denna fråga. Det är nog att följa en viss algoritm av handlingar och komma ihåg några regler.

I Ryssland finns det flera typer av befogenheter. Vilken av dem kan bli föremål för avbokning? Svaret är enkelt - det är allt. Faktum är att om en person ändrat sig att bevilja en rätt att föra talan för dess räkning, kan ingen förneka återkallande. Är det möjligt att avbryta en allmän fullmakt? Ja. Och som redan nämnts, när som helst. Det är därför som medborgarna är mycket skeptiska till ett sådant dokument.

återkallande av fullmakt

meddelande

Nu är det värt att lära sig om processenavbokning. Faktum är att det inte är något svårt i det. Det första som en medborgare borde veta är att en tredje person som representerar någons intressen måste meddelas om sitt beslut. Utan detta kommer det inte att vara möjligt att lagligt återkalla fullmakt.

Anmälan är enbart skriftligformen. Medborgaren måste ha bevis för att han uppfyllde det första villkoret - varnade för återkallelsen. Det rekommenderas att skicka en anmälan med rekommenderat brev. En varning skickas till bostadsorten eller tillfällig registrering av en förvaltare.

Om ett beslut meddelas muntligt eller på något annat sätt måste en person lämna ett kvitto som anger att han vet om planer för att fullmakt ska upphävas.

hur man återkallar en fullmakt

Hemlighet till hela världen

Nästa obligatoriska föremål är skrivetanmälan av alla som vet om fullmakt om sitt beslut. Men det är viktigt att förstå att medborgare och organisationer borde ha någon relation till det nämnda dokumentet. Om du till exempel har fått en fullmakt för att genomföra transaktioner i en bank måste du berätta om återkallandet av den finansiella organisationens anställda.

Processen att skicka en anmälan är exakt densamma,som i fallet med en förvaltare. Dokumentet är upprättat och skickat skriftligt. Som svar kommer sökanden att bli underrättad om mottagandet av meddelandet. Eller, som sagt, utfärdas ett kvitto till medborgaren, med angivande av att organisationen / personen / tjänstemannen är i svarets gång.

Återbetalning av fullmakt

Hur avbryter en fullmakt? Det är värt att uppmärksamma det faktum att detta förfarande innebär att ett tidigare sammanställt dokument återlämnas till en medborgare. Det vill säga den som ursprungligen utfärdade ett tillstånd att agera för hans räkning.

När ges fullmakten? Som regel, vid mottagandet av ett meddelande om återkallelse av dokumentet. Inget svårt eller speciellt. Vissa problem kan uppstå, till exempel om du inte kan kontakta en betrodd person. Men om det lite senare. För det första är det värt att överväga mer detaljerat återkallingsprocessen.

Är det möjligt att avbryta en allmän fullmakt

På notarie

Hur man avbryter en fullmakt som ingåtts med en notarie? Att göra detta är inte alls svårare än i det tidigare beskrivna förfarandet. Sökanden måste följa följande aktionsalgoritm:

  1. Samla paketet med dokument. Dessa inkluderar ett identitetskort och ett uttalande om återkallandet av fullmakt.
  2. Kontakta notariebyrån och meddela notarie av hans önskan.
  3. Notarie (på begäran av den sökande) meddelar en betrodd person på uppsägning av sina befogenheter, får ett kvitto och konfidentiellt dokument. Eller samma åtgärd producerar medborgare själv.
  4. Om notaren agerade, då vid anmälanFörvaltaren har tidigare givit fullmakt till sökanden. I annat fall måste du skicka ett kvitto till notarytjänsten, som hänvisar till den framgångsrika anmälan av medborgaren att återkalla fullmakt, och inte att glömma själva dokumentet.

Det är allt. Hur återkallas fullmakt? Processen att annullera representationen är redan känd. Nästa är att förstå några av nyanserna av återkallelsen.

Om anmälan

Det är till exempel nödvändigt att uppmärksamma det faktum attMeddelandet om förvaltaren om sitt beslut är inte medborgarens rätt, utan hans plikt. Annars anses alla handlingar som genomförs av fullmakten anses vara helt laglig.

Hur mycket kostar det att avbryta en fullmakt från en notarie?

Om du inte vet varför förvaltaren bor,Det är nödvändigt att skicka en skriftlig anmälan till medborgarens senast kända bostadsort. Det är viktigt att informera brottsbekämpande myndigheter om att fullmakten drogs tillbaka. Var exakt adress? Det beror helt på vilken typ av fullmakt. Till exempel, om det är ett dokument som låter dig göra transaktioner med fastigheter, måste du kontakta Rosreestr.

Ingen fullmakt

Vissa är intresserade av hur man återkallarfullmakt, om förvaltaren vägrar att återge det utfärdade tillståndet att representera intressen. Det finns inget svårt i detta. Enligt lagen returneras fullmakten till sökanden utan att misslyckas. Om förvaltaren inte vill ge papperet måste du anmäla detta till de brottsbekämpande myndigheterna. Sedan dess kommer åtgärderna på det utfärdade dokumentet att betraktas som bedrägeri.

Notariell fullmakt

Hur man avbryter en fullmakt, som kallasnotarie? I den civila koden i Ryska federationen finns ett sådant begrepp. Saken är att ett sådant dokument inte kan ogiltigförklaras. Åtgärden avslutas först efter utgången av den angivna perioden.

En oåterkallelig fullmakt anges i artikel 188.1 i Ryska federationens civila lagar. Den formaliseras i en strikt fastställd form. I praktiken är det inte så vanligt. Om det är en fråga om vanlig fullmakt, kan det därför ogiltigförklaras. Och endast i vissa fall är operationen inte genomförbar.

Är det möjligt att avbryta en notariell fullmakt

Genom en notarie

Även människor är intresserade av hur mycket det kostaratt avbryta en fullmakt från en notarie. Det exakta beloppet kan inte ringas. Allt beror på den särskilda notariebyrån. I regel kostar anmälan om fullmakter om uppsägning av fullmakt 1-2 tusen rubel.

Det finns medborgare som vill ha hela processenåterkalla att hålla sig genom en notarie. Problemet är att sådana anställda inte har någon befogenhet att säga upp befogenheter. Sökanden är fullt engagerad i denna process. En notarie kan vara en anmälare. Och inget mer. Hädanefter är det klart hur man avbryter en fullmakt. I verkligheten är allt inte så svårt som det verkar.

</ p>