Moderna läkare är inte så lätt att svarafrågor om vaskulit, som med orsakerna till sjukdomens utseende inte har funnits fram till nu. Och vaskulit är inte en, men en hel grupp sjukdomar som påverkar vävnader eller organ och kännetecknas av inflammatoriska processer och förstöring av blodkärlens väggar.

Vaskulit - symtom

Beroende på vilka vävnader och organpåverkar sjukdomen, det finns också olika symptom. Till exempel, om nervsystemet påverkas, är känsligheten försämrad (den är helt förlorad eller blir överkänslig); om sjukdomen traumatiserar huden, så är det ett utslag; blodtillförsel till hjärnan eller hjärtat är nedsatt, risken för stroke eller hjärtinfarkt ökar etc.

Genom vanliga tecken för att beräkna sjukdomen nästanär omöjligt. Trötthet och svaghet, pallor och temperatur, aptitlöshet - dessa manifestationer är knappast märkbara för de flesta invånarna i städerna. Vaskulit symtom maskerar perfekt, så om du bara börjar misstänka något, kontakta din läkare omedelbart.

Beroende på vasculitis ursprung,uppdelad i två typer: primär och sekundär. Primär vaskulit är en oberoende sjukdom, behöver inte åtföljas av andra sjukdomar, det orsakar allvarliga skador på huden och organen. Sekundär vaskulit uppvisar symtom med mer aggression, uppträder med samtidig infektioner, kan orsaka irreparabel skada. Behandling av både första och andra är obligatorisk!

Vasculit är uppdelad i många "underarter", beroende på de drabbade vävnaderna. Du kan observera manifestationen:

- Systemisk nekrotisk vaskulit (nodulär periaritit, blandad vaskulit, mikro-polyangiit)

jättecellartär

- hemorragisk vaskulit

- Wegeners granulomatos;

- ospecifik aortoarterit

- Takayasus sjukdom

- Allergisk hudvaskulit

- Behcets sjukdom

- Kawasakis sjukdom.

Alla skiljer sig åt i kursens svårighetsgrad, behandling, komplikationer och symtom. Det är möjligt att entydigt säga vilka namn på sjukdomen en patient har efter noggrann undersökning och leverans av test.

Vaskulit - orsakerna till utseendet

Den första anledningen är immunförsvar. När kroppen försvagas, finns det inga hinder för patogenernas penetration i den. Vaskulit är inget undantag - det tränger igenom och börjar förstöra organen.

Den andra anledningen är en allergisk reaktion på läkemedel.

Den tredje orsaken är en komplikation efter en allvarlig infektion.

Den fjärde orsaken är autoimmuna och kroniska sjukdomar.

Vaskulit - diagnos och behandling

Eftersom vaskulit är en hel grupp sjukdomar,som är olika manifesterade och har en ojämn utseende, utförs diagnosen endast av läkare i kliniker. Läkare är beroende av redan kända symptom, förskriva test.

Behandlingen är baserad på testresultaten, beroende på den samtidiga sjukdomen (om någon). Det viktigaste är att inte starta sjukdomen, för att påbörja behandling i tid.

Vid behandling av vaskulit används kemoterapi ismå doser, kortikosteroider. Målet med behandlingen är att återställa immunsystemet och de skadade organens funktioner, för att förhindra ytterligare destruktion av blodkärlen, för att återställa blodtillförseln i vävnaderna. Om du behandlar vasculit korrekt, kommer symtomen så småningom att gå, gradvis kommer vävnaderna och organen att återhämta sig, kroppen kommer tillbaka till det normala.

Som med någon sjukdom, om du följerläkares rekommendationer, återhämtning kommer nödvändigtvis. Under behandlingstiden, använd vitaminer och mineralkomplex, kommer de att bidra till en snabb återhämtning. Ät frukt och grönsaker, gör sport - det är enkelt och effektivt, och resultaten tar inte lång tid att vänta.

</ p>