Tecken på humant blod, både immun ochgenetiska, genom likheter av ämnen som är främmande för kroppen (antikroppar) kan kombineras till en specifik typ, kallad blodgruppen. Varje person tillhör en viss typ av blod som bildas på ett tidigt stadium i fostrets liv. Molekyler som tillhör en viss blodgrupp kallas antigener. Om de kommer in i en organism som är främmande för den antigena kompositionen, orsakar de bildandet av antikroppar som kan kombineras i konglomerat.

Blod: Vad är och vad skiljer sig från det andra?

vilken typ av blod är lämplig för alla
Blodtransfusion, som oumbärlig i medicinprocedur, genomgick vissa förändringar under 20-talet. Forskare har visat att transfusion inte kan förekomma från varje person. Då uppstår frågan vilken blodgrupp som är lämplig för alla utan undantag och är det något sådant? Individuella egenskaper och tillhörande olika typer ledde till att blodet, när det blandades med en främmande nativ organism, var begränsad.

Det finns 4 typer:

  1. Den första, där det inte finns några antigener
  2. Den andra innehåller antigen A
  3. Den tredje innehåller antigen B
  4. Den fjärde har antigener A, B tillsammans

Jag undrar vilken typ av blodgrupp som är rätt för alla människor? När man blandar donatorblod och en mottagare som tillhör samma grupp, cirkulerar nya blodceller bland de "de" i den vanliga regimen. Omvänt kan inkompatibilitet vara farligt för människors hälsa. Tänk på kompatibilitetstabellen:

BlodgruppsnummerFör givareFör mottagare
1Alla typerDen första
2Den andra, den fjärdeDen första, den andra
3Den tredje, fjärdeDen första, den tredje
4fjärdeAlla typer

Tabellen visar tydligt vilken gruppblod passar alla andra. Det visar sig att nummer 1 kan kombineras med andra och det kan transfuseras till människor av alla slag. Därför är blod jag mycket värdefullt, skadar inte andras liv i samband med transfusion, och dess ägare är en universell givare.

Fjärde gruppen av blodkompatibilitet
Den senare typen (4) är märklig. Det föreföll genom att blanda indianer och européer, det vill säga bärare av grupperna 1 och 3. Innehåller antigenerna A och B, och antikroppar - nr. Det vill säga, grupp 4 blod, kompatibilitet som en givare är endast möjlig med den fjärde gruppen och kompatibilitet som mottagare - med personer av alla befintliga typer.

Rhesus faktor

Hur det manifesterar sig på gennivå:

  • Föräldrar har en rhesus positiv - ett barn kan ha en Rh-faktor antingen (+) eller inte (-);
  • en av föräldrarna har en positiv rhesus, den andra - en negativ, barnet kan ha både positivt och negativt;
  • fadern och moderen till Rh-faktorn är negativa, barnet kommer bara att ha negativa effekter.

kompatibilitet med blodgrupp och rhesus
För att göra en transfusion måste du installerakompatibilitet i blodgruppen och rhesus nödvändigtvis. När den positiva Rhesus blandas med den negativa, förekommer anti-retikala antikroppar som produceras av donatorns organism och återstår i blodet i blodet.

I Europa finns cirka 15% av den totala befolkningenmed negativ rhesus. Sådana människor kan göra blodtransfusion, vilket är kompatibelt med dem för gruppen och Rh-faktorn (vilket betyder negativ).

Det är värt att komma ihåg vilken blodgrupp som är lämplig för alla människor och vilka givare och mottagare som behöver veta innan transfusion.

</ p>