Graviditetsplanering är en viktig ochavgörande ögonblick som kräver att alla typer av undersökningar, för att minska risken för komplikationer under graviditet och förlossning. Blodprover för antikroppar i graviditeten - är en diagnostisk metod. Före befruktningen är viktigt att bestämma förekomsten av antikroppar mot rubellavirus och andra belysnings infektioner, för att ange blodgrupp och Rh faktor av makarna. Resultaten kommer att avgöra behovet av aktiviteter som syftar till normal tillväxt och utveckling av barnet.

blodprov för antikroppar under graviditet

Antikroppar mot TORCH-infektioner

Denna grupp av sjukdomar innefattar:

 • rubella;
 • cytomegalovirus;
 • herpetic infektion;
 • toxoplasmos.

Dessa infektioner är särskilt farliga under graviditetenbarnet. Infektion av en kvinna under första trimestern leder till medfödda missbildningar, utvecklingsavvikelser och spontana aborter. Experter rekommenderar att man tar blodprov mot antikroppar under graviditeten under de första 12 veckorna, och helst även under planeringsperioden.

Infektion med enkla herpes kan leda tillpolyhydramnios, avbrott av graviditet, missfall, utveckling av intrauterin infektion, prematuritet. Om en kvinna blir smittad för första gången når risken att barnet blir smittat, når 50%.

Infektion med toxoplasmos är farligast förbaby i tredje trimestern. Om mamman är sjuk i det första och andra, når risken för sjukdomen i barnet 25%, i den tredje - upp till 90%. Infektion med rubella under de första 4 månaderna av intrauterin liv leder till fosterdöd, utveckling av makro- eller mikrocefali, utseendet på Gregg-triaden.

Cytomegalovirus är farligt för barnets hjärna, utveckling av cerebral pares, patologi hos den auditiva och visuella analysatorn.

blodprov för rhesusantikroppar under graviditeten

Analysen av blod för antikroppar under graviditeten utvärderar de kvantitativa parametrarna för immunoglobulinerna G och M. Dessa är de viktigaste diagnostiska kriterierna.

transkriptet

Under gestationsperioden kan resultaten av studien vara i form av följande alternativ:

 1. IgG och IgM detekterades inte. Det innebär att moderen aldrig har träffat sådana infektioner, vilket innebär att infektion kan inträffa under dräktighetsperioden. Studier upprepas varje månad.
 2. IgG och IgM detekteras. Resultatet indikerar ett nyligen infektionsfall. Det är nödvändigt att genomföra ett ytterligare blodprov för antikroppstitrar under graviditeten.
 3. IgG detekteras, IgM detekteras inte. Detta är ett gynnsamt alternativ för både mamma och barn. Han talar om en långsiktig infektion.
 4. IgG detekteras inte, IgM detekteras. Bevis på nyinfektion och kräver ytterligare diagnostisk manipulation.

Dekrypteringen av resultatet görs inte av laboratoriedoktorn, utan av den specialist som skickade kvinnan till undersökningen. Baserat på indikatorerna bestäms ett ytterligare schema för graviditetshantering.

Allogena antikroppar

Denna typ av antikroppar framträder med Rh-konfliktmor och barn. På humana erytrocyter kan det finnas en specifik antigen-Rh-faktor. Om det existerar kallas detta blod Rh-positivt, i frånvaro av Rh-negativa.

blodprov för antikroppar i graviditet på tom mage

Om en kvinna inte har en Rh-faktor, ett barnmottog den genom arv från fadern, ser moderns organisme barnets Rh-faktor som en främmande kropp och producerar antikroppar mot barnets röda blodkroppar. Vid första graviditeten börjar en sådan process endast och innebär oftast inte allvarliga konsekvenser, men under senare graviditeter uppträder mer aggressivt. Således utvecklar rhesus-konflikten.

Det primära svaret hos moderns organism manifesterasproduktion av IgM. De har en stor molekylmassa och kan därför inte tränga in i placentalbarriären. Sekundär sensibilisering sker i form av en signifikant mängd IgG med låg molekylvikt, vilket kan penetrera fostret.

Diagnos av Rhesus Konflikt

Analysen av blod på Rh-antikroppar under graviditeten har följande egenskaper:

 1. Om makarna är Rh-negativa är diagnosen inte nödvändig.
 2. Om mamman är Rh-negativ, och fadern har Rh-positivt blod, bör bestämningen av titer av Rh-antikroppar inträffa under graviditeten (månadsvis).
 3. Medvetenhet om tidigare titrar av antikroppar kommer att tillåta att bestämma närvaron av sensibilisering av organismen.
 4. IgM är inte farligt för barnet, och närvaron av IgG talar om behovet av att klargöra titerindikatorerna och kontinuerlig noggrann övervakning av graviditeten.

blodprov för gruppantikroppar under graviditet på tom mage

Riskfaktorer och möjliga komplikationer

I gruppen med hög risk för att utveckla Rh-konflikteninkluderar kvinnor som har haft en abnorm aborthistoria, blodtransfusioner, vanliga missfall, patologiska födelser och ektopiska graviditeter.

Som ett resultat av konflikten strängt utvecklas den nyfödda hemolytiska sjukdomen, som åtföljs av följande komplikationer:

 • Födelsen av en död baby;
 • encefalopati;
 • hypertrofi i levern och mjälte;
 • nukleär gulsot
 • fördröjning i normal utveckling
 • leverinsufficiens.

Det finns förebyggande åtgärder vid utvecklingen avRhesus-konflikten. I frånvaro av Rh-faktor hos kvinnor under den första graviditeten injicerar de anti-D gamma globulin. Analysen av blod för antikroppar under graviditeten utförs med varje efterföljande episod av graviditet och bestämmer titern. Normen kräver inte ytterligare administrering av gammaglobulin, med ökade index administreras det enligt ett visst schema flera gånger.

Gruppantikroppar

Få människor vet att problemet kanske inte ärendast skillnaden mellan Rh-faktorer, men också olika blodgrupper av makar. Gruppkonflikten är mindre aggressiv mot barnet än Rhesus-inkompatibiliteten. Det finns inga förebyggande åtgärder för att förhindra utvecklingen av detta tillstånd.

blodprov för antikroppstitrar under graviditeten

Analys av blod för gruppantikroppar under graviditeten är obligatorisk i följande fall:

 • missfall av graviditeter
 • patologisk födelse i historien;
 • utveckling av placentaavbrott under tidigare graviditeter och förlossning;
 • blodtransfusion;
 • аборты в анамнезе.

Антифосфолипидные антитела

Фосфолипидами называются жиры, входящие в состав мембран клеток организма. Самостоятельно продуцировать человек их не может, но и обходиться без них тоже. Эти вещества являются структурным материалом, участвуют в свертываемости крови, восстанавливают поврежденные клеточные стенки, поддерживают работу нервной системы.

При появлении антифосфолипидных антител при беременности возникает разрушение жиров и развитие антифосфолипидного синдрома. Первичный синдром имеет бессимптомное течение, организм быстро восстанавливается. Вторичный является более агрессивным и чреват развитием тромбозов. В результате повышается риск возникновения инфаркта, тромбоэмболии, инсульта, поражения магистральных сосудов.

Для беременных развитие АФС сопровождается высоким риском:

 • выкидышей;
 • мертворождения;
 • гипоксии плода;
 • врожденных аномалий;
 • преждевременной отслойки плаценты.

анализ крови на антитела при беременности расшифровка

Diagnostiska funktioner

Анализ крови на антитела при беременности, расшифровка которого проводится врачом, ведущим женщину, считается обязательным в следующих случаях:

 • привычная невынашиваемость;
 • наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы;
 • постоянная головная боль;
 • trombocytopeni;
 • наличие почечной или печеночной патологии.

Кровь сдают на определение показателей антител к кардиолипину и фосфатидилсерину. Значительное количество антител не является прямым подтверждением развития АФС. Врач принимает во внимание яркость клинических признаков и данные анамнеза. Высокий титр говорит о необходимости назначения антиагрегантов (препаратов, купирующих процессы тромбообразования).

Как сдавать анализ крови на антитела при беременности

Чтобы результаты диагностики были верными, необходимо правильно подготовиться к забору материала. За 2-3 дня отказаться от напитков, содержащих кофеин, газировки, острых, жареных, маринованных блюд. Сдают анализ крови на антитела при беременности натощак.

как сдавать анализ крови на антитела при беременности

По возможности следует отказаться от приема медикаментов. Если это невозможно, сообщить в лаборатории, какие средства используются. Гипертермия и период после значительных физических нагрузок являются противопоказаниями к проведению диагностики.

После получения результатов их расшифровкой занимается акушер-гинеколог, который ведет беременную. Оценка показателей определяет необходимость назначения дополнительных исследований и коррекции. Любое самолечение и непрофессиональная трактовка результатов не допускаются, поскольку могут стоить жизни матери и ее будущему малышу.

</ p>